Kalendar događaja

Fotogalerija

Vremenska prognoza

Anketa

Da li Vam je jasna razlika između SLD i Lekarske komore
 

Prijava korisnikaPrisutni na sajtu

Imamo 6 gostiju na mreži

Vaši podaci

Vaš IP
44.221.70.232
United States United States :
Pretraživač
Unknown Browser Unknown Browser
Operativni sistem
Unknown Operating System Unknown Operating System

Translate to...

Pravilnik o izmeni pravilnika za stricanje obnavljanje i oduzimanje licence PDF Štampa El. pošta
Ocena korisnika: / 3
LošeNajbolje 

Na osnovu člana 190.stav 8. zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“,broj 107/05) Ministar zdravlja  donosi

 

PRAVILNIK

 

o izmeni Pravilnika o bližim uslovima  za izdavanje,obnavljanje ili oduzimanje  licence članovima  komora zdravstvenih radnika

 

Član 1.

 

U Pravilniku o bližim uslovima za izdavanje,obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika(„Službeni glasnik RS“ , broj 119/07), član 8.menja se i glasi8:

„Zdravstvenom radniku može se oboviti licenca ako je u periodu važenja licence, u postupku kontinuirane edukacije,stekao 168 bodova i to za svaku godinu važenja licence po 24 boda kroz sadržaj  programa kontinuirane edukacije,vezano  za profesionalnu delatnost koju obavlja,a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca.

Izuzeto od stava 1. ovog člana, zdravstveni radnik kojem je nadležna komora izdala licencu do 30. juna 2009.godine, nije obavezan da pohađa programe kontinuirane edukacije u periodu prve godine važenja licence.

 

Od ukupnog broja stečenih bodova iz stava 1. ovog člana, najmanje 50% bodova treba da bude iz oblasti za koju je zdravstvenom radniku izdata licenca, a ostalih 50% bodova može biti i iz drugih oblasti koje se odnose na delatnost koju zdravstveni radnik obavlja.

Ukupan broj od 24 boda , mora biti sakupljen iz više različitih programa edukacije.

Jedna polovina godišnje ukupne sume bodova ( 12 bodova ) dobija se u okviru programa kontinuirane edukacije koji se  sprovode u zdravstvenoj ustanovi  ili privatnoj praksi u kojoj je zdravstveni radnik zaposlen.

Za zdravstvenog radnika koji je zaposlen u zdravstvenoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite i u privatnoj praksi ovo može biti bilo koji program kontinuirane edukacije koji se sprovodi u opštini ili u upravnom okrugu,a koji je dobio odgovarajuću akreditaciju od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Jedna polovina godišnje ukupne sume  (12 bodova) dobija se kroz učešće na eksternim programima  kontinuirane edukacije  koji se sprovode van zdravstvene ustanove i privatne prakse u kojoj  je zdravstveni radnik zaposlen i može biti na republičkom ili međunarodnom nivou, kao i kroz druge oblike kontinuirane edukacije utvrđene propisom o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike.“

 

 Član 2.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“

broj 110-00-24/2009-02

 

U Beogradu, 23. mart 2009.godine

Ministar,
prof. dr Tomica Milosavljević, s.r

Poslednje ažurirano petak, 08 maj 2009 22:20